Shroud of Turin Torinon käärinliina -teemanäyttelyn seminaari la 8.4.2017 klo 12-18
Torinon käärinliina -teemanäyttely 27.3.-17.4.2017
LehdistölleYhteystiedot
Shroud of Turin - Main image

Torinon käärinliina, juutalaisuus ja islam

Kotimaa24 blogi: 25.6. 2011 Juha Hiltunen

Torinon käärinliina on 4,3 x 1,1 m kokoinen vanha pellavakangas, johon on mystisellä tavalla painautunut vainajakuva jonka uskotaan esittävän Jeesusta. Sitä on säilytetty vuodesta 1572 lähtien Italian Torinon katedraalissa, jossa se tuodaan yleisön nähtäville vain hyvin harvoin. Viimeksi näin tapahtui 2010, jolloin yli 2 miljoonaa ihmistä eri puolilta maailmaa kävi katsomassa sitä. Se on katolisen kirkon kuuluisin ja arvostetuin pyhäinjäännös. Protestanttinen kulttuuripiiri, kuten Skandinavia ja Suomi, suhtautuvat siihen yleisesti ottaen skeptisesti kuten kaikkiin reliikkeihin. Sille tehtiin vuonna 1988 radiohiiliajoitus, joka sijoitti sen keskiajalle ja vähän aikaa näyttikin siltä, että kyseessä olisi taitava väärennös. Tämä ajoitustoimenpide ei kuitenkaan täyttänyt kaikkia tieteellisiä kriteereitä, seikka minkä useat asianomaisten tutkimuslaboratorioiden entiset työntekijät muutama vuosi sitten julkisesti myönsivätkin. Toiset tutkimukset ovat sittemmin vahvistaneet, että ajoitus tehtiin ”vahingossa” sellaisesta kohdasta kankaan reunaa, jota oli keskiajalla korjattu rikkoutumisen vuoksi. Samassa yhteydessä todettiin, että pellavan sisältämä vanilliinipitoisuus muulla osalla kangasta oli alle 5%, mikä ajan oloon asteittaisen vähentymisen huomioiden indikoi noin 2000 vuoden ikää. Useat kankaalta löytyneet hiukkaset, kuten siitepölyt, viittaavat sen alkuperään Jerusalemin seudulla. Kaiken lisäksi anatomisesti ja patologisesti virheetön vainajakuva täsmää tarkoin juuri sellaiseen kohteluun, jota evankeliumit kuvaavat Jeesuksen passiossa ja hautauskäytännössä. Nykytutkimus pitääkin sitä yleisesti aitona, vaikka suuri yleisö ja media laahaavat jälkijunassa sen suhteen mitä kaikkea siitä tiedetään – ja näin ollen luottavat yhä esim. em. C14 tuloksen validiteettiin.

Se, että kyseessä olisi todella Jeesus Nasaretilaisen hautaliina, on useimmille vaikea asia sulatettavaksi. Sitäkin hankalammaksi sen tekee se, että käärinliinan vainaja on kirjaimellisesti kadonnut liinojen sisältä alta kolmen vuorokauden ja ilman että tiede kykenee selittämään miksi kuvajainen on samalla syntynyt kangaskuitujen pintaan. Nykypäivän tutkijat eivät epäröi pohdiskella ratkaisuksi mm. ns. koronapurkausteoriaa, missä nanosekunneissa tapahtuneen käsittämättömän voimakkaan energiapurkauksen kautta ruumis yksinkertaisesti dematerialisoitui ja vaihtoi ulottuvuutta, mistä ilmiöstä sopii hyvin käyttää jopa raamatullista nimitystä Ylösnousemus. Toisin sanoen, Torinon käärinliina todistaa ei ainoastaan historiallisesta Jeesuksesta joka kuoli ja haudattiin, vaan myös sen että hän nousi kolmantena päivänä kuolleista!

On selvää, että aikamme sekularisoitunut länsimainen maailma ei tiedä miten tähän todistukseen pitäisi suhtautua. Torinon käärinliina haastaa niin älykkyytemme, logiikkamme kuin tieteellisen maailmankuvamme. Tosikristityille se ei ole ongelma, päinvastoin riemullinen todistusvahvistus evankeliumien paikkansapitävyydestä. Ateistit, skeptikot ja vapaa-ajattelijat yksinkertaisesti torjuvat kaiken mitä tästä kerrotaan ja tyytyvät korkeintaan nonsaleraamaan siihen liittyvän tutkimuksen tai pilkkaamaan sitä. Kirkolliset piirit taasen jakaantuvat joko puolesta tai vastaan, ja useimmiten vastaan. Näin on ollut siitä lähtien kun Torinon käärinliinan tieteellinen tutkimus alkoi eli vuodesta 1898, jolloin siitä otettiin ensimmäiset ja koko maailmaa hätkähdyttäneet valokuvat, jotka – logiikan vastaisesti - ilmenivät selkeinä ja jopa kolmiulotteisina ainoastaan negatiiveissa.

Vatikaani ja katolinen kirkko on pidättäytynyt tunnustamasta Torinon käärinliinaa täsmällisesti ottaen Jeesuksen käärinliinaksi, vaan ainoastaan korostamaan sen merkitystä muistuttamassa Jeesuksen kärsimyksestä ja Ylösnousemuksesta. Useat paavit ovat sitä vastoin yksityishenkilöinä (eivätkä Vatikaani-instituutiona) antaneet sille täyden aitoustunnustuksen, näin myös nykyinen paavi Benedictus XVI. Katolisen kirkon virallinen ”varovainen” kanta johtuu todennäköisimmin ekumeenisesta sosiopoliittisesta ja globaalista uskontoeettisestä korrektiudesta, joka huomioi mm. juutalaisuuden ja islamilaisuuden asenteen siihen. Mikäli nykyisen kaltainen tieteellinen varmuus sen aitoudesta olisi ollut keskiajalla imperialistisen paaviuden hallussa, se ei olisi kaihtanut mitään keinoja tuoda sen aitoutta esille ja tätä tietoa hyväksi käyttäen havitella kirkollista maailmanvaltaa. Nykymaailman tilanne on vallan toinen. Sen aitous kouraisisi syvältä myös niin juutalaisuutta kuin islamiakin. Miksi?

Vastaus on hyvin yksinkertainen. Ortodoksijuutalaisille Jeesus oli yksi suurista profeetoista, mutta hän ei ollut luvattu Messias, jota yhä odotetaan tulevaksi. Hän kuoli niin kuin kuka tahansa meistä ja hänen hautansa luukirstuineen pitäisi kaiketi löytyä jostakin Jerusalemin liepeiltä tai sitten ei, koska hän koki rikoksentekijän kuoleman ja tuli viskatuksi Gehennan yhteishautaan. Juutalaiset arkeologit tyypillisesti odottavatkin löytävänsä joku päivä hänen maalliset jäännöksensä. Hyvä esimerkki tästä on ns. Talpiot-hauta, joka nousi mediaotsikoihin joitakin vuosia sitten. Vaikka se löydettiin jo vuonna 1980, niin ehti vierähtää vuoteen 1994, jolloin siitä julkaistiin ensimmäiset tieteelliset raportit. Ne olivat neutraalin kiihkottomat ja julkilausuman eräs kommenteista oli ”a typical, nice little Jewish family”, mikä viittasi löydön tavanomaisuuteen. Niin pitikin olla, sillä tuhatkunta samanlaista hautaa oli löydetty samalta seudulta jo aiemmin. Kuitenkin vuonna 2007 elokuvatykooni James Cameron ja juutalainen tutkiva journalisti Simcha Jacobovici keksivät tehdä aiheesta dokumenttielokuvan, joka sai nimekseen The Lost Tomb of Jesus. Sensaatio syntyi, niin kuin oli tarkoituskin. Se saatiin aikaan mm. sillä, että haudassa olevien ossuaarien kyljistä luettiin nimiä, jotka katsottiin sopivan Jeesuksen lähipiiriin sekä häneen itseensä. Asiantuntijat ampuivat idean alas yksityiskohdittain, mutta teesi jäi silti internetiin elämään omaa mielikuvituksekasta elämäänsä. Tässäkin kuitenkin juutalainen asian harrastaja oli toden teolla innoissaan siitä mahdollisuudesta, että juuri hän voisi kertoa suuren uutisen koko sionistiselle maailmalle.

Entäpä islam? Internetsivuja asiasta etsien ei löydy juuri mitään vastausta. Torinon käärinliina sivuutetaan milteipä kommentoimatta. Islamissa Jeesus on niin ikään kunnioitettu profeetta, mutta toisin kuin juutalaisuudessa hän koki taivaaseen astumisen perin erikoisen silmänkääntötempauksen kautta. Koraani kertoo, että Jeesusta ei oikeasti ristiinnaulittu, ”se vain näytti siltä”. Islamilainen perimätieto täsmentää asiaa ja valistaa, että Jeesuksen tilalla kuolikin ristillä joku toinen, luultavimmin Juudas Iskariot tai Simon Kyreneläinen. Oikean Jeesuksen Allah puolestaan korotti luokseen taivaaseen. Islam ei tunnusta ylösnousemusta, mutta neitseestä syntymisen kylläkin. Puhumattakaan että Jeesus olisi ollut ihmiskunnan syntien vapahtaja. Hän oli suuri profeetta, vaan ei yhtä suuri kuin Muhammad.

Torinon käärinliinan todistus on vankasti ristiriitainen kaiken sen suhteen mitä juutalaisuus ja islam otaksuvat Jeesuksen olleen. Moderni tiede on monessa suhteessa lahjomaton ja teologisesti neutraali. On aivan tyypillistä, että tähän reliikkiin suhtaudutaan helposti aivan kuin sitä ei olisi olemassakaan – ikään kuin pää pensaaseen, niin ettei ”isoa pahaa sutta” nähtäisi. Eikä tässä suhteessa näytä olevan paljonkaan väliä onko kyseessä muslimi, juutalainen, ateisti - tai edes kristitty teologi.